Index   Back Top Print

[ EN  - AR  - HR  - FR  - ES  - DE  - PL  - PT  - IT ]

XXVIII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

PAPA FRANCESCO

ANGELUS

Piazza San Pietro
Domenica delle Palme, 24 marzo 2013

Video

 

Drodzy Bracia i Siostry,

Na zakończenie tej celebracji przyzywamy wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, aby nam towarzyszyła w Wielkim Tygodniu. Ona, która z wiarą szła za swoim Synem, aż na Kalwarię, niech nam pomaga kroczyć za Nim, niosąc z pogodą ducha i miłością Jego krzyż, aby osiągnąć radość Zmartwychwstania. Matka Boża Bolesna niech zwłaszcza wspiera osoby przeżywające najtrudniejsze sytuacje. Szczególną myśl kieruję do osób dotkniętych gruźlicą, bo dziś przypada światowy dzień walki z tą chorobą. Maryi zawierzam zwłaszcza was najdroższa młodzieży i wasze zmierzanie ku Rio de Janeiro.

Do lipca w Rio! Przygotujcie duchowo wasze serce.

Dobrej drogi wszystkim!

Angelus .© Copyright - Libreria Editrice Vaticana