Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

28 marca 2018 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Dzisiaj Ojciec Święty podjął rozważanie na temat Triduum Paschalnego, które będziemy przeżywać od jutra. Dla wierzących są to najważniejsze dni roku liturgicznego. Stanowią celebrację pamiątki jednej wielkiej tajemnicy: śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Triduum rozpocznie się Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, a zakończy nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Św. Paweł podsumowuje wydarzenie paschalne w następującym wyrażeniu: „Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha” (1 Kor 5,7). Dlatego „to, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 5, 17). A za pomocą innej syntetycznej formuły wyjaśnia, że ​​Chrystus „został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia” (Rz 4, 25). W Triduum Paschalnym pamięć tego podstawowego wydarzenia staje się celebracją pełną wdzięczności. Jest równocześnie przypomnieniem, że przez chrzest zmartwychwstaliśmy z Jezusem, a umarliśmy dla rzeczy i dla logiki świata; odrodziliśmy się jako nowe stworzenie.

Santo Padre:

Saluto i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, prepariamoci ad entrare nei misteri della passione, della morte e della risurrezione del Signore che rivivremo in questo Triduo Pasquale. Ci accompagni in questo itinerario spirituale la Vergine Santissima. Ci ottenga la grazia di essere interiormente coinvolti dalle celebrazioni dei prossimi giorni, perché il nostro cuore e la nostra vita ne siano realmente trasformati. Vi auguro una lieta e santa Pasqua e vi benedico di cuore!

Speaker

Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, przygotujmy do wejścia w tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Pana, które na nowo będziemy przeżywali podczas Triduum Paschalnego. Niech nam w tej duchowej podróży towarzyszy Najświętsza Maryja Panna. Niech wyjedna nam łaskę wewnętrznego zaangażowania w celebracje nadchodzących dni, aby nasze serce i nasze życie były nimi prawdziwie przemienione. Życzę Wam radosnej i świętej Wielkanocy i z serca wam błogosławię!© Copyright - Libreria Editrice Vaticana