Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

6 czerwca 2018 r.

[Multimedia]


 

Speaker

Kontynuując refleksję nad sakramentem bierzmowania, Ojciec Święty podjął dziś rozważanie nad skutkami, jakie dar Ducha Świętego sprawia w bierzmowanych. Właściwością Ducha Świętego jest odwodzenie nas od skupiania się na naszym „ja”, aby nas otworzyć na „my” wspólnoty chrześcijańskiej, a także na dobro społeczeństwa, w którym żyjemy. Dopełniając w ochrzczonych podobieństwa do Chrystusa, sakrament bierzmowania jednoczy ich mocniej jako żywe członki mistycznego ciała Kościoła (por. Obrzęd Bierzmowania, n. 24). Bierzmowanie wiąże z Kościołem powszechnym, rozproszonym po całej ziemi, angażując aktywnie bierzmowanych w życie Kościoła partykularnego, do którego należą, na czele z biskupem, będącym następcą Apostołów. To kościelne włączenie dobrze wyraża znak pokoju, który kończy obrzęd bierzmowania. „Pokój z tobą!” - słowa biskupa kierowane do każdego z bierzmowanych, przypominają pozdrowienie Chrystusa skierowane do uczniów w wieczór wielkanocny (por. J 20,19-23). Ten dar pokoju zobowiązuje bierzmowanych do działania na rzecz budowania komunii wewnątrz i na zewnątrz Kościoła. To, co otrzymujemy w darze od Boga, musi być dane innym, aby przynosiło owoce. Niech Duch Święty udzieli nam wszystkim apostolskiego męstwa, aby przekazywać Ewangelię słowami i uczynkami tym wszystkim, których spotykamy na naszej drodze.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, siete venuti in pellegrinaggio alle tombe degli Apostoli Pietro e Paolo. La loro testimonianza ci insegna che le beatitudini evangeliche «possiamo viverle solamente se lo Spirito Santo ci pervade con tutta la sua potenza e ci libera dalla debolezza dell’egoismo, della pigrizia, dell’orgoglio» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 65). Lasciatevi guidare dalla Sua forza, affinché anche voi siate beati messaggeri della Buona Novella di Cristo. Il Signore vi benedica!

Speaker

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, przybyliście w pielgrzymce do grobów Apostołów Piotra i Pawła. Ich świadectwo uczy nas, że ewangelicznymi błogosławieństwami „możemy żyć tylko wtedy, gdy Duch Święty przenika nas całą swoją mocą i uwalnia nas od słabości egoizmu, lenistwa czy pychy” (Adhort. ap. Gaudete et exsultate, 65). Pozwólcie się prowadzić Jego mocy, abyście i wy byli błogosławionymi posłańcami Chrystusowej Dobrej Nowiny. Niech Pan wam błogosławi!© Copyright - Libreria Editrice Vaticana