Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

13 czerwca 2018 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Dzisiejszą katechezą Ojciec Święty rozpoczyna nowy cykl poświęcony przykazaniom. W Ewangelii pewien człowiek pyta Jezusa, w jaki sposób możemy otrzymać życie wieczne? (por. Mk 10,17-21). W tym pytaniu kryje się pragnienie życia pełnego, nieskończonego. Jest ono w każdym z nas: jak można zaleźć życie, życie w obfitości? Jezus odpowiada: „Znasz przykazania” (w. 19) i cytuje część Dekalogu. Jest to proces pedagogiczny, poprzez który Jezus chce prowadzić od młodości do dojrzałości. Takie przejście dokonuje się, kiedy zaczynamy akceptować swoje ograniczenia, nabieramy dystansu do siebie i uświadamiamy sobie to, „czego nam brakuje” (por. w. 21). Jezus w Ewangelii mówi: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Mt 5, 17). To On obdarza spełnieniem. Na to przyszedł. Proponuje owemu człowiekowi, by przestał żyć samym sobą, swoimi dziełami, swoimi dobrami i – właśnie dlatego, że brakuje mu życia w pełni – by opuścił wszystko i poszedł za Nim. W tym zaproszeniu Jezusa nie ma propozycji ubóstwa, lecz bogactwa, tego prawdziwego: „będziesz miał skarb w niebie” (w. 21). W następnych katechezach weźmiemy dwie tablice Mojżesza jako chrześcijanie, trzymając się ręką Jezusa, aby podążając za Nim przejść od złudzeń młodości do skarbu, który jest w niebie.

Santo Padre:

Do un cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, il pellegrinaggio alle radici apostoliche del cristianesimo è un momento opportuno per cercare le risposte alle domande essenziali, come quella sulla quale riflettiamo oggi: Che cosa fare di buono, per ottenere la vita eterna? Cercatele alla luce della testimonianza di fede, di speranza e di amore dei seguaci di Cristo, a partire dagli Apostoli Pietro e Paolo, fino ai santi dei nostri tempi. Abbiate coraggio di desiderare “il tesoro in cielo” che Cristo ci ha promesso! Vi benedico di cuore.

Speaker:

Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, pielgrzymka do apostolskich korzeni chrześcijaństwa jest stosownym momentem, by szukać odpowiedzi na pytania zasadnicze, jak to, nad którym zastanawiamy się dzisiaj: Co robić, aby osiągnąć życie wieczne? Szukajcie jej w świetle świadectwa wiary, nadziei i miłości naśladowców Chrystusa, począwszy od apostołów Piotra i Pawła, aż do świętych naszych czasów. Miejcie odwagę pragnąć „skarbu w niebie”, jaki obiecał nam Chrystus! Z serca wam błogosławię.© Copyright - Libreria Editrice Vaticana