Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

8 sierpnia 2018 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Ojciec Święty kontynuował dziś rozważanie Dekalogu, pogłębiając temat bałwochwalstwa w nawiązaniu do złotego cielca, o którym mówi Księga Wyjścia (32,1- 8). Wydarzenie ma miejsce na pustyni, gdzie panuje brak perspektyw i niepewność, gdzie brakuje wody, jedzenia i schronienia. To obraz ludzkiego życia, które jest niepewne i nie ma żadnych nienaruszalnych zabezpieczeń. „Mojżesz opóźniał swój powrót z góry” (Wj 32, 1). Zabrakło punktu odniesienia, przekonującego przewodnika i stało się to nie do zniesienia. Wówczas lud zażądał boga widzialnego, aby mógł się z nim utożsamić i ukierunkować. Natura ludzka, by uniknąć braku perspektyw, szuka religii stworzonej o własnych siłach. Bożek jest pretekstem do tego, by postawić samych siebie w centrum rzeczywistości, adorując dzieło własnych rąk. Na starożytnym Bliskim Wschodzie cielec oznaczał płodność i obfitość, energię i moc. Uczyniony ze złota, był znakiem bogactwa. Sukces, władza i pieniądze. To są pokusy wszechczasów! Złoty cielec jest symbolem wszelkich pragnień, które dają złudzenie wolności, a zamiast tego zniewalają. A wszystko to rodzi się z braku zaufania prawdziwemu Bogu i zgody, aby On nadał prawdziwą głębię pragnieniom naszego serca. Bez prymatu Boga łatwo popadamy w bałwochwalstwo i zadowalamy się nędznymi pocieszeniami. Kiedy przyjmujemy Boga Jezusa Chrystusa, który „będąc bogaty dla nas stał się ubogim” (por. 2 Kor 8,9), odkrywamy, że uznanie swojej słabości nie jest niedolą ludzkiego życia, ale warunkiem, by otworzyć się na Tego, który naprawdę jest mocny. Wolność człowieka rodzi się, gdy pozwala on, aby prawdziwy Bóg był jego jedynym Panem. To pozwala nam zaakceptować naszą kruchość i wyrzucić bożków z naszych serc.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Fratelli e sorelle, in Cristo spogliato e disprezzato si rivela il volto del Dio vero, la gloria dell’amore e non quella dell’inganno luccicante. «Per le sue piaghe noi siamo stati guariti» (53,5). Sempre, e soprattutto quando sorgono le difficoltà e mancano le prospettive, ricordatevi che in Cristo la nostra fragilità non è più una maledizione, ma luogo di incontro con il Padre e sorgente di una nuova forza dall’alto. La sua benedizione vi accompagni sempre!

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Bracia i siostry, w Chrystusie ogołoconym i pogardzanym objawia się oblicze prawdziwego Boga, chwała miłości, a nie błyskotliwa ułuda. „W Jego ranach jest nasze zdrowie” (53, 5). Zawsze, a szczególnie wtedy, gdy pojawiają się trudności i brak perspektyw, pamiętajcie, że w Chrystusie nasza kruchość nie jest już przekleństwem, lecz miejscem spotkania z Ojcem i źródłem nowej mocy z wysoka. Niech Jego błogosławieństwo stale Wam towarzyszy!© Copyright - Libreria Editrice Vaticana