Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

21 listopada 2018 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Nasze spotkania na temat Dekalogu prowadzą nas dzisiaj do ostatniego przykazania. Wskazania „Nie będziesz pożądał żony [...] ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego” są już ukryte w przykazaniach na temat cudzołóstwa i kradzieży. To ostatnie słowo podkreśla fakt, że wszystkie wykroczenia rodzą się ze wspólnej przyczyny wewnętrznej: złych pragnień. W Ewangelii Pan Jezus mówi wyraźnie: „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym” (Mk 7,21-23). Zatem, cała droga wskazana przez Dekalog nie miałaby sensu, gdyby nie osiągnęła poziomu, serca człowieka. Jeśli ono nie zostanie wyzwolone, wówczas można sprowadzić przykazania Boże do pięknej fasady życia, które wciąż pozostaje egzystencją niewolników, a nie synów. Przykazania dotyczące pożądań pozwalają zerwać maskę, ujawniają nam nasze ubóstwo, doprowadzą do pokory, która pozwala człowiekowi odkryć, że ​​nie może wyzwolić się sam i że powinien wołać do Boga, aby go zbawił. Daremne jest myślenie, że potrafimy się poprawić bez daru Ducha Świętego. Daremne jest myślenie o oczyszczeniu naszego serca przez wysiłek samej tylko naszej woli. Zadaniem Prawa jest doprowadzenie człowieka do jego prawdy, to znaczy do jego ubóstwa, które staje się autentyczną i osobistą otwartością na miłosierdzie Boga, który nas przemienia i odnawia.

Santo Padre:

Do il cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. In particolare saluto i qui presenti membri dell’Associazione Cultura Polacca della Regione di Leopoli in Ucraina. Come ho detto poco prima, i comandamenti ci orientano nel cammino spirituale e sensibilizzano i nostri cuori, affinché possiamo scoprire le nostre debolezze e i nostri cattivi desideri, e umilmente affidarli alla misericordia di Dio. La sua grazia e la benedizione vi accompagnino sempre!

Speaker:

Serdecznie witam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny pozdrawiam obecnych tu członków Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie na Ukrainie. Jak powiedziałem nieco wcześniej, przykazania ukierunkowują nas na duchowej drodze i uwrażliwiają nasze serca, abyśmy potrafili odkryć nasze słabości i złe pragnienia, i pokornie zawierzać je miłosierdziu Boga. Jego łaska i błogosławieństwo niech stale Wam towarzyszy!© Copyright - Libreria Editrice Vaticana