Viagem Apostólica: Santa Missa


Santuário da Virgem da Caridade do Cobre 
8h

Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, Santiago, Cuba

google-maps