Index   Back Top Print


VIAGGIO APOSTOLICO
DI SUA SANTITÀ GIOVANNI PAOLO II
IN BOSNIA ED ERZEGOVINA

CERIMONIA DI CONGEDO

DISCORSO DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II

Spazio antistante il Convento della SS.ma Trinità a Banja Luka
Domenica, 22 giugno 2003

 

Predraga braćo i sestre, prije nego li se s vama oprostim, želim još jedanput svima očitovati radost što sam mogao s vama zajedno podijeliti ovaj snažni molitveni trenutak. Zahvaljujem mojoj braći biskupima Bosne i Hercegovine te predsjedniku njihove Konferencije, biskupu ove mjesne Crkve Franji Komarici. Preko njega zahvaljujem i njegovim suradnicima, klericima i svjetovnjacima, koji su revno radili više mjeseci pripremivši ovaj dan.

Želim ponoviti svoju veliku zahvalnost također Predsjedništvu Bosne i Hercegovine i ostalim građanskim i vojnim vlastima. Posebno cijenim sve ono što je urađeno na raznim područjima, kako bi se moj pohod mogao ostvariti.

I na kraju, srdačan pozdrav svim pučanstvima ove ljubljene zemlje, bez razlike na njihovu etničku, kulturnu ili vjersku pripadnost. Primajući danas poslije podne u prijateljski pohod predsjednike Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine te članove Međuvjerskoga vijeća, imat ću nazočne sve stanovnike ove zemlje.

Na sve zazivam blagoslov Svevišnjega, moleći Ga da u srcima sviju pobudi osjećaje oprosta, pomirbe i bratstva. To su oni čvrsti temelji društva dostojna čovjeka i ugodna Bogu.

Zemljo Bosno i Hercegovino, papa te nosi u svojemu srcu i želi ti dane napretka i mira!

 © Copyright - Libreria Editrice Vaticana