Index   Back Top Print

[ EN  - ES  - IT  - PL ]

 DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
ALLA DELEGAZIONE DEL COMUNE DI CRACOVIA

Lunedì, 2 aprile 2001

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie witam Was wszystkich i dziękuję za przybycie. Reprezentujecie Państwo władze samorządowe Krakowa. Jest tu Prezydent Miasta, Przewodniczący Rady i Radni - wszyscy, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za kształt i życie tego królewskiego grodu.

Podczas mojej ostatniej wizyty w Polsce widziałem jak wiele się zmieniło. Widziałem też, jak bardzo wypiękniał i ożywił się Kraków. Pamiętam, że w minionym roku był zaliczony w poczet dziewięciu Stolic Kultury Europejskiej. Są to owoce wysiłku wszystkich mieszkańców miasta i okolic, wiem jednak, że również Państwo macie w tym niemały udział.

Obraz miasta to nie tylko zewnętrzne piękno ulic, placów i budynków, ale nade wszystko kształt życia jego mieszkańców i to zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym. A zatem samorząd terytorialny, podejmując decyzje dotyczące miasta czy miejcowości, winien mieć na względzie w pierwszym rzędzie dobro mieszkańców - ich potrzeby, oczekiwania i perspektywy wszechstronnego rozwoju. Dziś jest to szczególnie ważne.

Życzę Państwu, aby dzięki Waszej służbie każdy krakowianin, mówiąc, że jego miasto jest piękne, mógł wyrazić w ten sposób również swój pokój płynący z poczucia zabezpieczenia materialnego i radość z udziału w całym dziedzictwie kulturalnym i duchowym tego miasta. Proszę Boga, aby Wasza codzienna służba przynosiła dobre owoce. Niech dobry Bóg błogosławi Wam w tej pracy dla dobra Krakowa i jego mieszkańców.

           © Copyright - Libreria Editrice Vaticana