Index   Back Top Print


BENEDIKT XVI.

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 22. svibnja 2005.

 

"Bez nedjelje ne možemo živjeti"

Danas liturgija slavi svetkovinu Presvetoga Trojstva, te tako kao da podvlači da se u vazmenom otajstvu u potpunosti objavljuje središte svemira i povijesti: Bog sam, vječna i beskrajna Ljubav. Riječ koja sažima čitavu objavu jest ova: "Bog je ljubav" (1 Iv 5,8.16); a ljubav uvijek ostaje otajstvo, stvarnost koja nadilazi razum, a da mu se ne protivi. Naprotiv, uzvisuje njegove mogućnosti. Isus nam je objavio otajstvo Boga: On, Sin, upoznao nas je s Ocem koji je na nebesima, te nam je darovao Duha Svetoga, Ljubav Oca i Sina. Kršćanska teologija sažima istinu o Bogu ovim izričajem: jedna narav u tri osobe. Bog nije osamljenost, nego savršeno zajedništvo. Stoga se i ljudska osoba, slika Boga, ostvaruje u ljubavi, koja je iskreno darivanje sebe samih.

Promislimo o otajstvu Božje ljubavi u kojem se na uzvišeni način sudjeluje u presvetoj euharistiji, sakramentu tijela i krvi Kristove, koji predstavlja njegovu otkupiteljsku žrtvu. Stoga se radujem što danas, o blagdanu Presvetoga Trojstva, mogu uputiti pozdrave sudionicima Euharistijskoga kongresa talijanske Crkve, koji je započeo jučer u Bariju. Usred ove godine posvećene Euharistiji, kršćanski se narod okuplja oko Krista prisutna u Presvetom sakramentu, izvoru i vrhuncu njegova života i njegova poslanja. Posebice je svaka župa pozvana ponovno otkriti ljepotu nedjelje, dana Gospodnjega, u kojemu Kristovi učenici u Euharistiji obnavljaju zajedništvo s Njime, koji daje smisao svakidašnjim radostima i patnjama. "Bez nedjelje ne možemo živjeti": tako su svjedočili prvi kršćani i pod cijenu života, a to smo pozvani ponoviti i mi danas.

Iščekujući da se i osobno sljedeće nedjelje zaputim u Bari na euharistijsko slavlje, već se sada u duhu pridružujem tome crkvenome događaju. Zazovimo skupa zagovor Blažene Djevice Marije, kako bi ovi dani tako ustrajne molitve i klanjanja Kristu Euharistiji zapalili u talijanskoj Crkvi obnovljeni žar vjere, nade i ljubavi. Mariji bih htio povjeriti i svu djecu, adolescente i mlade koji u ovome razdoblju primaju svoju prvu Pričest ili sakrament Potvrde. S tom nakanom izmolimo sada Anđeo Gospodnji, proživljujući skupa s Marijom otajstvo Utjelovljenja.

            © Copyright - Libreria Editrice Vaticana