Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

12 kwietnia 2017 r.

[Multimedia]


 

Zaraz po wjeździe do Jerozolimy Jezus powiedział: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24). On sam przyniósł światu nową nadzieję, stając się jak to nasienie. Aby przynieść owoc, żył miłością do końca, dając się złamać przez śmierć, obumierając jak ziarno pod ziemią. Właśnie tam, w skrajnym punkcie uniżenia – który jest również najwznioślejszym punktem miłości – wzeszła nadzieja. W wydarzeniu Paschy Jezus przekształcił nasz grzech w przebaczenie, naszą śmierć w zmartwychwstanie, nasz lęk w zaufanie. Oto dlaczego tam, na krzyżu, zrodziła się i zawsze rodzi się na nowo nasza nadzieja.

Prawdziwa miłość przechodzi przez krzyż, przez ofiarę… Krzyż jest konieczny, ale nie jest celem. Celem jest chwała, jak nam to ukazuje Pascha. Miłość rodzi życie i nadaje sens cierpieniu. Miłość rodzi nadzieję.

Dlatego szczególnie w tych dniach pozwólmy, aby nas ogarnęła tajemnica Jezusa, który, umierając jak ziarno pszenicy, daje nam życie. On jest ziarnem naszej nadziei. Kontemplujmy krzyż jako źródło nadziei. Uczmy się w ziarnie widzieć przyszłą roślinę, w krzyżu Paschę, a w śmierci życie.

[Santo Padre]

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, stiamo entrando nei misteri della passione, della morte e della risurrezione del Signore. Il Triduo Pasquale sia per voi e per i vostri cari tempo di speranza che porta la pace interiore e il desiderio di partecipare alla vita gloriosa di Cristo. Fermiamoci davanti alla Sua croce e davanti alla tomba vuota per convincerci che con Lui niente è perduto, in Lui sempre possiamo sperare. Egli è la nostra speranza. Con questo augurio vi benedico di cuore.

[Speaker]

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wchodzimy w tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Pana. Niech Triduum Paschalne będzie dla Was i dla Waszych bliskich czasem nadziei, która niesie wewnętrzny pokój i pragnienie uczestniczenia w chwalebnym życiu Chrystusa. Zatrzymajmy się przed Jego krzyżem i przed pustym grobem, aby przekonać się, że z Nim nic nie jest stracone, w Nim zawsze możemy mieć nadzieję. On jest naszą nadzieją. Z tym życzeniem serdecznie Wam błogosławię.© Copyright - Libreria Editrice Vaticana