Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

4 kwietnia 2018 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Wraz z obecną katechezą kończymy cykl poświęcony Mszy św. Nasza uwaga kieruje się dzisiaj ku obrzędom zakończenia. Po modlitwie po Komunii św., celebracja kończy się błogosławieństwem udzielonym przez kapłana i odesłaniem ludu (por. Wprowadzenie Ogólne do Mszału Rzymskiego, 90). Akcja liturgiczna tak, jak zaczęła się od znaku krzyża, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tak też kończy się w imię Trójcy Świętej. Wychodzimy z kościoła, aby „iść w pokoju”, wnosząc Boże błogosławieństwo i chrześcijańskie świadectwo w codzienne działania, w naszych domach, w miejscach pracy, „wielbiąc Pana naszym życiem”. Przez Eucharystię Pan Jezus wkracza w nas, do naszego serca i w nasze ciało, abyśmy „przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, który przyjęliśmy z wiarą” (Mszał Rzymski, Kolekta Poniedziałku w Oktawie Wielkanocy). Trzeba pozwolić, aby Chrystus działał w naszym życiu: aby Jego myśli były naszymi myślami, Jego uczucia naszymi uczuciami, Jego wybory także naszymi wyborami. Rozpalając w naszych sercach Bożą miłość, Eucharystia oddziela nas od grzechu: „Im bardziej uczestniczymy w życiu Chrystusa i pogłębiamy przyjaźń z Nim, tym trudniej jest nam zerwać więź z Nim przez grzech śmiertelny” (tamże, 1395. ). Udział w Eucharystii zobowiązuje nas również do miłości braci, zwłaszcza potrzebujących, z którymi identyfikuje się Chrystus.

Santo Padre:

Do un cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, l’ottava di Pasqua è il tempo in cui noi diamo gloria a Cristo che con la sua risurrezione ci ha aperto le porte dell’eternità. La fede nella risurrezione sia per voi fonte di speranza cristiana, di amore fraterno, di vera gioia e di pace! Il Signore vi benedica!

Speaker:

Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w oktawie Paschy oddajemy chwałę Chrystusowi, który przez swe zmartwychwstanie, otwarł nam bramy wieczności. Wiara w zmartwychwstanie niech będzie dla was źródłem chrześcijańskiej nadziei, braterskiej miłości, prawdziwej radości i pokoju! Niech Pan wam błogosławi!© Copyright - Libreria Editrice Vaticana