Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

18 kwietnia 2018 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, kontynuując katechezy na temat Chrztu św., zwróćmy dzisiaj uwagę na ten sakrament jako znak wiary chrześcijańskiej. Celebracja chrztu ukazuje dynamikę duchową, która przenika całe życie ochrzczonych. Bardzo istotne jest pytanie o imię, stawiane kandydatom na początku obrzędów. Bóg wzywa każdego z nas osobiście po imieniu, kocha, powołuje do konkretnych zadań i oczekuje odpowiedzi. Na przestrzeni lat stale ponawia to imienne wezwanie, zachęca byśmy stawali się podobni do Jego Syna, Jezusa. Imię jest, więc ważne! Określa naszą tożsamość, także w sferze wiary. Katechumeni podają je osobiście, a rodzice i chrzestni w imieniu dziecka, które ma być ochrzczone, wyrażając jednocześnie wolę, pragnienie przyjęcia tego sakramentu. Szczególnym akcentem tej woli jest znak Krzyża nakreślony na czole dziecka, a w przypadku katechumenów na narządach zmysłów, jako symbol przynależności do Chrystusa. Ten znak towarzyszy nam, ochrzczonym przez całe życie. Czynimy go często po przebudzeniu się, na początku modlitwy, przed posiłkami, w domu, wchodząc do kościoła, w obliczu niebezpieczeństwa, w obronie przed złem, przed zaśnięciem. Ile razy czynimy ten znak, zwłaszcza wodą święconą, niech nam przypomina przyjęty przez nas chrzest oraz to, do kogo należymy i czyimi chcemy być.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. In questi giorni, in Polonia si sta svolgendo la Xª Settimana Biblica, il cui motto è: “Siamo colmi di Spirito Santo”. Cercate dunque ogni giorno, individualmente o in famiglia, di trovare un po’ di tempo per leggere e meditare la Sacra Scrittura, affinché possiate attingere da Essa la forza necessaria alla vita cristiana. Sia questo il vostro impegno. Condividete con coraggio la Parola di Dio con gli altri, vivete di Essa ogni giorno, testimoniando la fedeltà a Cristo e al Suo Vangelo. Sia lodato Gesù Cristo.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W tych dniach, obchodzony jest w Polsce X Tydzień Biblijny, którego motto brzmi: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Usiłujcie, zatem każdego dnia, indywidualnie lub z rodziną, znaleźć chwilę czasu na lekturę i medytację Pisma świętego, abyście mogli zaczerpnąć z niego nieodzowną moc dla waszego życia chrześcijańskiego. Niech to będzie waszym zadaniem. Z odwagą dzielcie się z innymi Słowem Bożym, żyjcie Nim, na co dzień, dając świadectwo wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.© Copyright - Libreria Editrice Vaticana