Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

30 maja 2018 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, kontynuując temat bierzmowania chciałbym dzisiaj podkreślić ścisły związek tego sakramentu z wtajemniczeniem chrześcijańskim. Ochrzczeni, którzy mają przyjąć bierzmowanie są wezwani do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, wyznania wiary i gotowości na przyjęcie Ducha Świętego. Tego sakramentu najczęściej udziela biskup, który namaszcza czoła bierzmowanych olejem świętego krzyżma, nakłada na nich ręce i wypowiada słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Duch Święty zstępuje na oczekujących Go w sposób niewidzialny, udzielając im swoich obfitych darów. Znakiem widzialnym otrzymanego Daru jest święte krzyżmo. Bierzmowanie wyciska w duszach przyjmujących ten sakrament niezatarty charakter, duchowe znamię, będące pieczęcią Boga, która będzie im przypominać, do kogo należą i na czyją służbę oddali się na zawsze. Umocnieni darami otrzymanymi w dniu bierzmowania prośmy Ducha Świętego, aby napełnił nas swoją mocą i miłością, byśmy umieli „odzwierciedlać Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie” (Adhort. ap. Gaudete et exsultate, 23).

Santo Padre:

Do il mio cordiale benvenuto ai pellegrini Polacchi. Il soggiorno a Roma vi confermi nella fede, nella speranza e nella carità. Rivolgo un saluto particolare a tutti coloro che sabato parteciperanno all’Incontro dei Giovani a Lednica, per riflettere sulle parole del Signore Gesù: “Io sono con voi tutti i giorni”. Mi rallegro per l’iniziativa. Cari giovani siate sicuri, Egli vi vede come un tesoro prezioso per il mondo. Allo stesso tempo anche voi fissate lo sguardo sul volto del Figlio di Dio, ovunque vi troviate e in qualunque cosa vi tocca fare. Soltanto allora sarete in grado di vedere come siete veramente. DonateGli la vostra mente, le vostre mani, il vostro corpo, affinché, grazie a voi, possa raggiungere chiunque è nel bisogno. Celebrando a Lednica il Centenario del recupero dell’indipendenza della vostra Patria, come era solito fare San Giovanni Paolo II, baciate anche a nome mio la terra polacca. Vi affido alla protezione di Maria Regina di Polonia e di cuore vi benedico.

Speaker:

Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Niech pobyt w Rzymie umocni was w wierze, nadziei i miłości. Szczególne pozdrowienie kieruję do tych wszystkich, którzy w sobotę będą uczestniczyli w Spotkaniu Młodych na Lednicy, by rozważyć słowa Pana Jezusa: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni”. Cieszę się waszą inicjatywą i obecnością. Drodzy młodzi, bądźcie pewni, że On zawsze postrzega was jako cenny dla świata skarb. W każdej chwili także wy wpatrujcie się w oblicze Bożego Syna, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek przychodzi wam czynić. Tylko wówczas będziecie mogli zobaczyć, jacy naprawdę jesteście. Oddajcie Mu swój umysł, swoje dłonie, ciało, by dzięki wam mógł dotrzeć do tych, którzy potrzebują pomocy. Świętując na Lednicy stulecie odzyskania niepodległości waszej Ojczyny, gestem, jaki zwykł czynić św. Jan Paweł II, ucałujcie polską ziemię także w moim imieniu. Zawierzam was opiece Maryi Królowej Polski i z serca błogosławię.© Copyright - Libreria Editrice Vaticana