Index   Back Top Print


教宗方济各

致全体主教、司铎、执事、

度献身生活者、基督徒夫妇、平信徒

世界主教会议后

宗 座 劝 谕

《爱的喜乐》

论家庭之爱

 

[PDF]
 

 

 

 © Copyright - Libreria Editrice Vaticana