Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

27 czerwca 2018 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, Dekalog, który jest tematem naszych rozważań, zaczyna się proklamacją: Ja jestem Panem, twoim Bogiem, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, gdzie byłeś niewolnikiem (Wj 20, 2). Bóg dając Izraelitom przykazania przypomina im, że nie jest dla nich kimś obcym, jest Tym, kto ich wyzwolił, oczekując od nich zaufania. Należy Mu się wdzięczność. Ta proklamacja rzuca światło na cały Dekalog, także na nasze życie chrześcijańskie. Za wszystko winniśmy dziękować Bogu, pamiętając o Jego dobrodziejstwach, o tym, jak wspaniałych rzeczy Bóg dokonuje dla każdego z nas. Niech nie zabraknie naszej wdzięczności, której znakiem będzie wzajemna miłość, jakiej uczył nas Pan Jezus: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem (J 15, 9). Wypełniając przykazania tylko jako obowiązki, nie doświadczymy osobistego spotkania z Bogiem, który jest naszym Ojcem. Ktoś może tego nie dostrzegać, nie rozumieć. Można przyjąć wobec przykazań postawę sługi a nie dziecka Bożego. Warto może wówczas przypomnieć sobie jednak wołanie Izraelitów o wyzwolenie z niewoli egipskiej i tę proklamację ze wstępu do Dekalogu, gdy Bóg nadając ludziom prawo wyraźnie im wskazuje, że to On jest Ojcem, który ocala i wyzwala. Pamiętajmy, że Jego miłość poprzedza prawo i nadaje mu sens.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i Polacchi giunti dalla Polonia e dall’estero, in pellegrinaggio alle Tombe degli Apostoli. Saluto i pellegrini provenienti da Łódź che accompagnano il proprio Arcivescovo, il quale riceverà il pallio da metropolita. Do il mio benvenuto ai Diaconi neo ordinati dell’Arcidiocesi di Cracovia e della Diocesi di Bielsko-Żywiec. Auguro a tutti che il periodo delle vacanze, che inizia, sia un tempo di riposo e una bella occasione per contemplare Dio nel capolavoro del Suo creato. Con coraggio, custodite la fede, professandovi sempre di Gesù. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie Polaków, którzy przybyli z Polski i zza granicy w pielgrzymce do Grobów św. Apostołów. Pozdrawiam pielgrzymów z Łodzi, towarzyszących swemu Arcybiskupowi, który otrzyma paliusz metropolity. Witam również nowo wyświęconych diakonów z Archidiecezji Krakowskiej i Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Życzę wszystkim, by okres wakacji, który się rozpoczyna był dla was czasem wypoczynku i piękną okazją uwielbiania Boga za dzieło stworzenia. Z odwagą trwajcie w wierze, przyznając się zawsze do Jezusa. Z serca wam błogosławię.© Copyright - Libreria Editrice Vaticana