Index   Back Top Print

[ LA ]

PIUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

CONSTITUTIO APOSTOLICA

 

SAPIENTI CONSILIO*

 

DE ROMANA CURIA

 

I. SACRAE CONGREGATIONES  

Congregatio Sancti Officii

Congregatio Consistorialis

Congregatio de disciplina Sacramentorum

Congregatio Concilii

Congregatio negotiis Religiosorum sodalium praeposita

Congregatio de Propaganda Fide

Congregatio Indicis

Congregatio sacrorum Rituum

Congregatio Caeremonialis

 10°

Congregatio pro Negotiis ecclesiasticis extraordinariis

11°

Congregatio Studiorum
II. TRIBUNALIA  

Sacra Poenitentiaria

Sacra Romana Rota

Signatura Apostolica
III. OFFICIA  

Cancellaria Apostolica

Dataria Apostolica

Camera Apostolica

Secretaria Status

Secretaria Brevium ad Principes et Epistolarum latinarum

____________________________________

 

LEX PROPRIA

SACRAE ROMANAE ROTAE ET SIGNATURAE APOSTOLICAE

 

Tit. I. - SACRA ROMANA ROTA

 

Cap. I.- 

De constitutione sacrae Romanae Rotae

Cap. II.- 

De competentia sacrae Romanae Rotae

Cap. III.-

De modo iudicandi sacrae Romanae Rotae
 

Tit. II. - SIGNATURA APOSTOLICA

 

Cap. I.-

De constitutione et competentia Signaturae Apostolicae

Cap. II.-

De modo iudicandi Apostolicae Signaturae
 

Tit. III - DE ADVOCATIS PENES SACRAM ROTAM ET APOSTOLICAM SIGNATURAM

 

APPENDIX

 

DE TAXATIONE EXPENSARUM IUDICIALIUM

  Cap. I.- 

De proventibus qui ad aerarium Sanctae Sedis spectant

   Cap. II.-

De proventibus qui cedunt in retributionem operis a singulis praestiti

    Cap. III.-

De advocatorum et procuratorum proventibus

     Cap. IV.-

De exemptione a iudicialibus expensis et gratuito patrocinio

    Cap. V.-

De expensis in iudiciis coram Signatura Apostolica

 

________________________________

 

ORDO SERVANDUS

IN SACRIS CONGREGATIONIBUS TRIBUNALIBUS OFFICIIS
ROMANAE CURIAE

 

PARS PRIMA. - Normae Communes

    Cap. I.-

De ordine ac directione generatim

     Cap. II.-

De provisione officiorum

      Cap. III.-

De iureiurando

      Cap. IV.-

De horis ac disciplina Officiorum

     Cap. V.-

De feriis

       Cap. VI.-

De stipendiis

       Cap. VI.-

De advocatis

          Cap. VIII.-

De ministris expeditionum

       Cap. IX.-

De procuratoribus seu agentibus

Sect. I.-

De procuratoribus particularibus et privatis

  Sect. II.-

De procuratoribus publicis ac legitimis

     Cap. X.-

De ratione adeundi Sanctae Sedis Officia cum iisque agendi generatim

Sect. I.

Pro privatis

Sect. II.

Pro Ordinariis

       Cap. XI.-

De taxationibus et procurationibus

        Cap. XII.-

Dispositiones temporarie

 

PARS ALTERA. - Normae Peculiares

    Cap. I.-

De ambitu competentiae singulorum Officiorum S. Sedis

     Cap. II.-

De iis quae plenae Congregationi reservantur et congressui tribuuntur

       Cap. III.-

De modo tractandi negotia non stricte iudicialia
Art. I. - Quando agitur de rebus gratiae
Art. II. - Quando agitur de causis ordinis disciplinam et administrationem spectantibus

      Cap. IV.-

De diebus quibus Cardinalium coetus coadunantur ac de modo procedendi plenarum Congregationum

     Cap. V.-

De relationibus Summo Pontificis agendi

      Cap. VI.-

De munere variorum administrorum communiter

        Cap. VII.-

De singulis sacris Congregationibus
Art. I. - Congregatio S. Officii
Art. II. - Congregatio Consistorialis
Art. III. - Congregatio de Sacramentis
Art. IV. - Congregatio Concilii
Art. V. - Congregatio de sodalibus Religiosis
Art. VI. - Congregatio de Propaganda Fide
Art. VII. - Congregatio Indicis
Art. VIII. - Congregatio SS. Rituum
Art. IX. - Congregatio Caeremonialis
Art. X. - Congregatio pro Negotii seccles. extraordinariis
Art. XI. - Congregatio Studiorum

        Cap. VIII.-

De singulis Tribunalibus
Art. I. - Sacra Poenitentiaria
Art. II. - Sacra Romana Rota et Signatura Apostolica

      Cap. IX.-

De singulis Officiis
Art. I. - Cancellaria Apostolica
Art. II. - Dataria Apostolica
Art. III. - Camera Apostolica, Secretaria Status, Secretariae Brevium ad Principes et Epistolarum latinarum

APPENDIX. -

Instructio circa modum in tabulas referendi et scripta expediendi
 

*AAS, vol. I (1909), n. 1, pp. 7-108.© Copyright - Libreria Editrice Vaticana